Norsk/ English

 

 

 

AS Nymo og CiTECH har signert en samarbeidsavtale for levering av, det innovative varmetapgjenvinning system CiBAS (WHRU) for gassturbiner i Norge. CiBAS er dokumentert, utprøvd gjennom flere år, også på norsk sokkel.

 

AS Nymo og CiTECH er erfarende EPCI leverandører innenfor sine respektive markedsområder, kombinasjonen av vår erfaringer og kunnskap bygget opp gjennom flere tiår med offshore leveranser, gi oss muligheten til å utfyller hverandres kompetanse og evner til å tilby våre kunder, skreddersydde totale løsninger.

 

AS Nymo

AS Nymo er har sitt hovedkontor og fabrikasjon i Grimstad, og er en veletablert engineering, innkjøp og fabrikasjonsleverandør innenfor olje, gass og prosessen industrien. Nymos evne til å tilby nøkkelferdige løsninger med høy kvalitet og standard, har gitt oss en sterk posisjon i dette krevende marked.

 

Siden begynnelsen av 1980-tallet har Nymo fabrikkert luftinntak, eksossystemer og støy dempende overbygninger for gassturbiner, i 2000, ble det signert en partnerskapsavtale med TechPart, for å utvide vår kompetanse i dette nisje markedet, med design og offshore installasjon. TechPart er nå fusjonert med Nymo.

 

                 Figur: SNITT AV CiBAS

 

CiTECH

CiTECH er en fremtredende leverandør av varmegjenvinning løsninger (WHRU) for  gassturbiner, de har utviklet og distribuert over 250 skreddersydde WHRU for olje & gass-, gassturbin kraftverk- og prosess industrien over hele verden, inkludert norsk sokkel.

 

CiTECH’s unike patentert CiBAS (Concentric Integral Bypass & Silencing) WHRU er ideell for anlegg der man ønsker å spare vekt og plass, samtidig som man ønsker å forbedre den generelle driftseffektiviteten.  Til nå har CiTECH levert over 70 av disse utrolig enkel og pålitelig enheter til sluttbrukere som Chevron, Exxon, Lukoil, Maersk, Reliance Industries, SBM Offshore, Statoil, ConocoPhillips og Shell.

 

Med en historie med design og leveranser av WHRU løsninger tilbake til 1936, er CiTECH en veletablert og ansett leverandør i dette markedet, med innovative og velprøvde løsninger for både offshore og onshore bruk.  CiTECH har kontorer i Storbritannia og Malaysia med salg, design og engineering, prosjektstyring og servicetjenester. CiTECH har et 4 272sqm stort fabrikasjon anlegg i Malaysia, med tilgang til moderselskapet Muhibbahs nærliggende fabrikasjon anlegg. Alle fabrikasjons anlegg er akkreditert til de høyeste industristandarder for olje og gass.

 

For mer informasjon om CiTECH se: www.citech.co.uk

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

AS Nymo and CiTECH are pleased to announce the signing of a partnership agreement for the supply of proven, innovative Heat Recovery solutions within the Norwegian sector.

As leaders in their respective fields, the combination of expertise and knowledge of both partners acquired through several decades of experience, are ideally suited to augment and complement each other’s competence and capabilities to offer customers unrivalled total solutions.

 

 

AS Nymo

Since the beginning of the 1980s has Nymo fabricated air intake, exhaust systems and noise hoods for gas turbines, in 2000, they entered into a partnership with TechPart to expand its knowledge in this niche market, also to include design and offshore installation.

 

TechPart has now merged with Nymo.Since the beginning of the 1980s has Nymo fabricated air intake, exhaust systems and noise hoods for gas turbines, in 2000, they entered into a partnership with TechPart to expand its knowledge in this niche market, also to include design and offshore installation. TechPart has now merged with Nymo.

          Figure: Cross selection of CiBAS

 

CiTECH

CiTECH are a prominent provider of Gas Turbine Heat Recovery solutions, having designed and deployed over 250 bespoke Waste Heat Recovery Units to the Oil & Gas, Power Generation and Process industries worldwide, including the Norwegian continental shelf.

 

CiTECH’s unique patented CiBAS (Concentric Integral Bypass & Silencing) Waste Heat Recovery product is aimed directly at saving weight and space, whilst improving overall operational efficiency. To date CiTECH have supplied over 70 of these remarkably simple and reliable units to end users such as Chevron, Exxon, Lukoil, Maersk, Reliance Industries, SBM Offshore, Statoil, ConocoPhillips and Shell.

 

With a history of designing and supplying Heat Recovery solutions dating back to 1936, CiTECH have an established reputation and commitment in this specialist field, producing innovative and proven solutions for both offshore and onshore use.  CiTECH have offices in the UK and Malaysia with sales, design and engineering, project management and service capabilities. CiTECH has a 4,272sqm fabrication facility in Malaysia, with ready access to Muhibbah’s other substantial fabrication facilities all accredited to the highest oil and gas industry standards.

 

For more information about CiTECH see: www.citech.co.uk

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2010 AS Nymo. All rights reserved

| Design by Innoventi | CMS by Dynamic Web