Ny storkontrakt til Nymo i Grimstad

Mens andre norske verft i de siste månedene har tapt i konkurransen om de store offshore kontraktene til verft i Østen, vinner Nymo igjen kontrakt med leveranse av boreanlegg til Kina.

Nymo har inngått kontrakt med Yantai CIMC Raffles Offshore i Kina om design og bygging av boremodul til boreriggen North Dragon. Kontrakten inneholder også opsjoner på leveranse av ytterligere to boreanlegg.

Nymo har tidligere levert en rekke boreanlegg til Kina, men dette er første prosjekt hvor kontrakten er direkte med et kinesisk verft.

Dette er en av de største kontraktene Nymo har inngått, og bekrefter vår posisjon som ledende leverandør av boremoduler internasjonalt.

Boremodulen veier ca. 2.300 tonn og har et arbeidsomfang på drøyt 300.000 timer. Den skal monteres på en GM-4D Semi-sub. Boreutstyret til riggen leveres av National Oilwell Varco (NOV).

Hele riggen inkludert boredekk skal klasses av DNV.

Boredekket skal designes iht. null-utslippskrav og vil derfor bli utstyrt med omfattende dreneringsanlegg og ordninger for spillhåndtering.

Arbeidsmiljøet om bord skal tilfredsstille kravene til DNV-notasjon Winterized Basic, hvilket betyr at hele boredekket skal bygges inne.

Designarbeidet starter i mars 2013 og modulen skal leveres i desember 2014. Dersom opsjonene erklæres, skal de leveres i 2015 og 2016.

Prosjektet er et resultat av vårt tette samarbeid med NOV i Kristiansand. Nymo designer og bygger boremodulen, mens boreutstyret leveres av NOV.

Hvorfor lykkes Nymo til tross for norsk kostnadsnivå?

Med norsk kostnadsnivå er det vanskelig å konkurrere om offshore oppdrag innen nye offshore utbygginger, så nøkkelen er spesialisering. Nymo har gjennom et nært samarbeid med boreutstyrsleverandører i Kristiansand utviklet seg til en teknologibedrift med spesiell kompetanse innen design og bygging av boreanlegg. Kundene har erfart at bygging av selve flyteriggen i Østen til lav kostnad, kombinert med at det kompliserte boreanlegget designes og bygges av Nymo har vært en optimal løsning.

Nymo bidrar til å sikre høy kvalitet og sikre leveringstid.

Denne kontrakten er en totalkontrakt, men Nymo har også gjennomført en rekke rene designkontrakter, og vår design av boreanlegg er for tiden etterspurt internasjonalt. Vi forventer nye designkontrakter i løpet av våren, og rekrutterer stadig ingeniører for å møte etterspørselen.

Våre markeder er primært Kina, Singapore og Brasil.

© 2010 AS Nymo. All rights reserved

| Design by Innoventi | CMS by Dynamic Web